com.tr Alan Adı Tahsisi için Gerekli Belgeler - Maksimum Web

com.tr Alan Adı Tahsisi için Gerekli Belgeler

com.tr Alan Adı Tahsisi için Gerekli Belgeler

com.tr alan adıTürkiye’ye ait “.tr” Alan Adı Yönetimi (www.nic.tr – ODTÜ)) veya onun yetkilendirdiği makamlarca tescili sağlanan domain (alan adı) uzantısı Com.tr  dir.  Genelde bu domain uzantısını ağırlıklı olarak şirketler tercih etmektedir. Com.tr belgesiz olarak kayıt edemeyeceğiniz bir “.tr” alan adıdır.

  • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesine sahip olmanız gerekmektedir.
    • Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
    • Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”,
    • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”,